W 1992 roku ojciec Leon

Syndrom Powstania powstrzymywał społeczeństwo od skrajnych form działania w latach zrywów 1956, 1970, 1980, ale z drugiej strony doskonała świadomość tego faktu wpływała moderująco na ocenę forum sportowe postawy społeczeństwa polskiego ze strony Moskwy i znacznie oględniejszy w sumie stosunek ZSRR do satelickiej Polski niż do innych państw bloku wschodniego. Uwielbiamy czytać o fekaliowych problemach, o seksualnych przegięciach, o tym, jaki to blogerka miała wielki problem z menstruacją, niestrawnością etc. Przymus nie zmienił się, zmieniła się tylko jego nazwa, a wraz z nią postawy, jakie wartościująco obciążona nazwa wzbudza, i strategie, jakie wyzwala. Postulat powszechnego udziału w wyborach nie jest słuszny. Z drugiej jednak strony kiedy do sejmu wchodzi znaczna ilość ugrupowań, w skrajnych warunkach, może to prowadzić do paraliżu państwa i niemożności uchwalania ważnych ustaw. W Polsce panuje kulturystyka i fitness nieuprawniony, przemożny k
ult rodziny, który sprawia, że człowiek nie jest postrzegany jako byt autonomiczny, ale jako część rodziny heteroseksualnej? Sama o sobie mówi, że jest zlepkiem wielu różnych postaw, nie można więc zamknąć jej w żadne ramy! Ale teraz, przy okrągłym stole, ale tańcował Mefistofeles na tym stole, a narodzie Polski ogarnęła cię ciemność? Jesteśmy ugrupowaniem opartym na wolontariacie, nie otrzymującym żadnych dotacji publicznych, z budżetem na kampanię rzędu 70 tys? Uznajemy tylko prawo samoobrony. Otóż, rzecz ciekawa, jak ktoś wie, że jest to diuk de Carcombho de la Cuille de Godalaise, to, owszem, jego dłubanie w nosie jest książęcym dłubaniem i wszystko w porządku. Jesteśmy ugrupowaniem opartym na wolontariacie, nie otrzymującym żadnych dotacji publicznych, z budżetem na kampanię rzędu suplementy i odżywki 70 tys. Mam poważne podstawy, by przypuszczać, iż ocenę, co jest mądre a co nie, będzie podejmow ać zgodnie z aktualnym interesem swego ugrupowania czyli wcześ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s